Speed Lube Metalic Oil Onderhoud

Oust - Speed Lube Metalic Oil - Onderhoud

Oust Speed Oil is een voorloper smeermiddel dat is vervaardigd uit koolstofmoleculen met rechte keten en waarbij ten minste 6 koolstofatomen worden gebruikt als grenslaag smeermiddel. Onder hoge temperatuur, gecreëerd door wrijvingsweerstand, vormen deze moleculen een metelische zeep die een hardnekkige smeerfilm wordt met een verhoogde viscositeit om de slijtage in het grensgebied te verminderen.

Alle lagers van de Moc-serie worden vanaf de fabricage gesmeerd met Oust Speed Oil en moeten elke 50 uur worden onderhouden met hetzelfde smeermiddel voor de langste levensduur.

 

Oust Speed Oil is a prepriortory lubricant manufactured from straight chain Carbon molecules with at least 6 carbon atoms being used as a boundary layer lubricant. Under high temperature created from frictional drag these Molecules form a metelic soap which become a tenacious lubricant film of increased viscosity to reduce the wear in the boundry region.

All Moc Series Bearings come lubricated from the manufacture with Oust Speed Oil and should be serviced every 50 hours with the same lubricant for the longest life.

€ 13.95

Meerinformatie

Skate Longboard Onderdelen Oust
Product
 

Speed Clean Bearing Cleaner Onderhoud

Oust - Speed Clean Bearing Cleaner Set - Onderhoud

Het Speed Clean lagerwassysteem is de snelste methode voor het reinigen van lagers zonder schade aan lagers of loopwagens. Kit wordt compleet geleverd met wascontainer, lagerhouder en reinigingsoplosmiddel.

  • Het SPEED KLEEN lagerwassysteem is de snelste methode voor het reinigen van lagers zonder schade aan lagers of loopwagens
  • Kit wordt compleet geleverd met wascontainer, lagerhouder en reinigingsoplosmiddel
  • SPEED KLEEN oplosmiddel is een biologisch afbreekbare oplossing die gemakkelijk met water wordt weggewassen zodra de vetolie en het vuil zijn opgelost
  • Kan worden gebruikt met lagers van andere merken

 

The Speed Clean Bearing Wash System is the fastest method for cleaning bearings with no damage to bearing races or carriages. Kit comes complete with washing container, bearing holder and cleaning solvent.

  • The SPEED KLEEN Bearing Wash System is the fastest method for cleaning bearings with no damage to bearing races or carriages
  • Kit comes complete with washing container, bearing holder and cleaning solvent
  • SPEED KLEEN solvent is a biodegradable solution that is easily washed away with water once the grease oil and dirt is dissolved
  • Can be used with other brand bearings

€ 15.95

Meerinformatie

Skate Lagers Oust
Product
 

MOC 5 Street Bearings Longboard Lagers

Oust - MOC 5 Street Bearings - Longboard Lagers

Oust MOC 5 Street Street skateboarden is een combinatie van skateboarden is een combinatie van asfaltstaal en beton onderbroken door momenten van angst, angst en besluiteloosheid.

Er moest een speciaal lager worden ontwikkeld voor een breed scala aan leeftijden en skatestijlen.

Een die in elke situatie bij elkaar kan blijven zonder snelheid of laadvermogen van de MOC 5 Tech op te geven.

De metalen schilden vervingen de buna-afdichtingen om de kans op schade aan de buna-afdichting tijdens de montage te verminderen.

Een klein oliegat (Pat.Pend) in elk schild werd aangebracht zodat het lager kon worden gereinigd en geolied.

Toleranties werden aangepast aan de nieuwe omgeving en de Oust MOC 5 Street was compleet.

Het is de snelste en moeilijkste peiling in de branche voor straat.

 

Oust MOC 5 Street Street skateboarding is a combination of skateboarding is a combination of asphalt steel and concrete interrupted by moments of fright terror and indecision.

A special bearing had to be developed to accommodate a wide range of ages and styles of skating.
One that would hold together in any condition without giving up speed or load capabilities of the MOC 5 Tech.

The metal shields replaced the buna seals to reduce the possibility of damage to the buna seal during assembly .
A small oil hole ( Pat.Pend ) in each shield was put in so the bearing could be cleaned and oiled.

Tolerances were changed to accommodate the new environment and the Oust MOC 5 Street was complete.

It's the fastest and toughest bearing in the industry for street.

€ 29.95

Meerinformatie

Skate Lagers Oust
Product
 

MOC 7 Speed Bearings Longboard Lagers

Oust - MOC 7 Speedbearings - Longboard Lagers

Het Oust MOC 7 Speed-lager is speciaal ontworpen voor snelheid en wendbaarheid onder extreme skateboardomstandigheden.

Na honderden uren onderzoek op vert technische straat en slalom werden de problemen en de nodige oplossingen gerealiseerd.

Er moest een skateboardlager worden ontworpen dat torsiebelastingen door carving pompen en vierwielige glijbanen zou accepteren en zijn snelheid zou behouden.

Het Oust MOC 7 Speed-ontwerp gaat veel verder dan alle andere lagerontwerpen die tegenwoordig bestaan, inclusief keramisch en mini-lager.

Het enige lager specifiek ontwikkeld voor skateboards Na enkele jaren van onderzoek heeft Oust Inc. een hybride skateboardlager ontwikkeld met de naam 'MOC-SERIE'.

Deze lagers voldoen aan alle kritische factoren voor agressief skateboarden.

In tegenstelling tot de gebruikelijke 608-lagers die momenteel in de skateboardindustrie worden gebruikt en waarvoor alleen een radiale belasting nodig is, heeft OUST Inc. een hybride lager ontwikkeld dat voldoet aan alle criteria voor statische dynamische en impactbelastingen en een verkeerde uitlijning veroorzaakt door koppel .

Dit zijn zijbelastingen geassocieerd met carving powerslides pompen en technisch schaatsen.

De OUST MOC-serie lagers zijn de EERSTE en enige lagers die zijn gemaakt voor skateboarden en die een bijpassende wrijvingscoëfficiënt bereiken tussen de radiale belastinguitrol en de tortiale belastinguitrol.

Er zijn vier lagers ontworpen voor specifiek skateboarden de MOC 5 Street MOC 5 Tech MOC 7 Speed en de MOC 9 Airr .... Alle vier hebben hetzelfde structurele ontwerp, maar er zijn wijzigingen in de kogelafdichting en afwerking.

De MOC 9 Airr ... is ook versterkt en in gewicht verlaagd.

Speciaal ontworpen voor maximale prestaties in Technical Street Vert en Slalom!

 

The Oust MOC 7 Speed bearing was designed specifically for speed and manuverability under extreme skateboard conditions.

After hundreds of hours of research on vert technical street and slalom the problems and the needed solutions were realized.
A skateboard bearing had to be designed that would accept torsional loads caused by carving pumping and four wheel slides and maintain its speed.

The Oust MOC 7 Speed design is far beyond all of the other bearing designs in existence today including ceramic and mini bearing.
The Only Bearing Engineered Specifically for Skateboards After several years of research Oust Inc. has developed a hybrid skateboard bearing named the ' MOC SERIES'.

These bearings meet all the critical factors for aggressive skateboarding.
Unlike the common 608 bearings that are presently being used in the skateboarding industry which only require a radial load roll-out OUST Inc. has designed a hybrid bearing which meet all the criteria for Static Dynamic and Impact loads as well as bearing misalignment caused by torque.
These are side loads associated with carving powerslides pumping and technical skating.

The OUST MOC Series bearings are the FIRST and only bearing manufactured for skateboarding that achieve a matched coefficient of friction between radial load roll-out and tortional load roll out.

There are four bearings designed for specific skateboarding the MOC 5 Street MOC 5 Tech MOC 7 Speed and the MOC 9 Airr.... All four have the same structural design but there are changes in the cage seal ball grade and finish.

The MOC 9 Airr... has also been strengthened and reduced in weight.
Specifically designed for maximum performance in Technical Street Vert and Slalom!

€ 49.95

Meerinformatie

Skate Lagers Oust
Product